Hebben managers een gebrek aan gevoel voor de dagelijkse realiteit?

Als je aan een medewerker vraagt wat ze eigenlijk van hun manager vinden zal een groot deel antwoorden dat ze zich afvragen of een manager eigenlijk wel nodig is: ‘Ik heb helemaal geen manager nodig, ze zitten eigenlijk alleen maar in de weg en creëren (onnodig) extra werk.’ Of een andere veel gehoorde: ‘Het management heeft geen idee waar we mee bezig zijn.’
Zou het kunnen dat managers zich meer met systemen zijn gaan bezighouden dan met de mens, lees de medewerker en zijn/ haar leefwereld?

De leefwereld zou kunnen worden omschreven als de wereld waar we dagelijks in leven. En de systeemwereld binnen organisaties als de wereld die wij met elkaar hebben opgetuigd om het leven in de leefwereld gemakkelijker te maken. Voorbeelden daarvan zijn een...

Lees verder

Financieel voordeel lidmaatschap nvim

Dat het lidmaatschap van de nvim niet alleen beperkt blijft tot werken aan professionalisering met gelijkgestemden is wel bekend. Het PZO behartigt de belangen van onze beroepsgroep waarvan we allen voordeel ondervinden. Maar hoe groot het financieel voordeel echt is, merken onze leden pas als zij hun lidmaatschap overwegen op te zeggen.

Wij ontvingen van één van onze leden een voorbeeldberekening waarbij hij aangaf bijna € 600 (*) op jaarbasis aan voordeel te ontvangen. De overweging om lid te worden of blijven is dan snel gemaakt! Vertel het uw collega’s die nog geen nvim lid zijn en laat ze zich aanmelden!
 
(*) € 387 korting bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering, € 100 korting PZO, € 25 korting IM-register en € 82,75 korting op Management & Consulting, samen € 594,75
 

Samenwerking met Nive

Er is een andere tijd gekomen met nieuwe opvattingen over
verbinden en samenwerken. Tussen klanten en leveranciers,
tussen zelfstandige professionals onderling en nu dus ook
tussen branche- en beroepsverenigingen.

Nive richt zich als vereniging op managers in het algemeen
en nvim als vereniging specifiek op interim managers.
Beide verenigingen hebben ervoor gekozen intensief te gaan
samenwerken. In de uitwerking hiervan is de koers gericht
op samen opereren, kennis en ervaring inbrengen,
kennis en ervaring overdragen en dat alles vanuit continue 
professionalisering.  Lees verder >>

Hebben managers een andere perceptie van tijd?

Waarom klagen medewerkers vaak dat ze het zo druk hebben en dat ze echt niet meer werk aan kunnen? En, hoe komt het dat je als medewerker altijd zo weinig gehoor vindt bij je manager als je aangeeft dat je overladen wordt met werk? Wellicht dat dit iets te maken heeft met een andere perceptie van tijd.

Deze week verscheen in The Wall Street Journal een artikel over hoe macht op de werkvloer mensen het gevoel geeft dat ze meer controle over tijd hebben. Studies wijzen uit dat mensen in autoritaire posities een gevoel van controle over de klok hebben. Ook geloven mensen in machtsposities dat ze meer tijd tot hun beschikking hebben dan anderen.

In werkelijkheid behandelt tijd iedereen natuurlijk hetzelfde; minuten tikken voor iedereen op dezelfde manier weg. Toch geeft een...

Lees verder

Twitter

 1. Wat zijn de effecten van spelsimulaties op denken en doen van mensen? @NVIM /@Nivevereniging Masterclass Gaming: http://t.co/e1uYjJsq8L

  3 dagen 18 uur geleden
 2. Wat zijn de effecten van het toepassen van #spelsimulaties bij #veranderingsprocessen? Nive / @NVIM #Masterclass http://t.co/tD74L8LKYj

  3 dagen 19 uur geleden
 3. Wat zijn de effecten van het toepassen van #spelsimulaties bij #veranderingsprocessen? Nive / @NVIM #Masterclass http://t.co/BJBGqlNiMg

  3 dagen 19 uur geleden
 4. Het einde van de vanzelfsprekendheid van de manager? Lees het blog op de nvim website en laat uw mening weten! http://t.co/qWCbLafe0c

  17-07-2014 15:00