Crisismanagement in de praktijk

Woensdag 12 november 2014 werd vanuit de leerlijn interim management van het Nive een masterclass verzorgd door prof.dr. Lineke Sneller over crisismanagement in de praktijk.

Sneller is hoogleraar Toegevoegde Waarde van IT bij Nyenrode Business Universiteit. Zij houdt zich bezig met vraagstukken rondom waarde van informatietechnologie, corporate governance, IT governance en data management. Naast haar werk bij Nyenrode is ze onder meer lid van de Raad van Commissarissen van Achmea, van de Raad van Advies van YaWorks, en van het adviescollege Informatievoorziening Nationale Politie. De afgelopen jaren heeft Sneller diverse CIO- en directieposities bekleed, bij Vodafone, Tele2, InterfaceFLOR, PTT Post en Ortec.

In april 2012 zorgde een brand ervoor dat een groot deel van de...

Lees verder

Financieel voordeel lidmaatschap nvim

Dat het lidmaatschap van de nvim niet alleen beperkt blijft tot werken aan professionalisering met gelijkgestemden is wel bekend. Het PZO behartigt de belangen van onze beroepsgroep waarvan we allen voordeel ondervinden. Maar hoe groot het financieel voordeel echt is, merken onze leden pas als zij hun lidmaatschap overwegen op te zeggen.

Wij ontvingen van één van onze leden een voorbeeldberekening waarbij hij aangaf bijna € 600 (*) op jaarbasis aan voordeel te ontvangen. De overweging om lid te worden of blijven is dan snel gemaakt! Vertel het uw collega’s die nog geen nvim lid zijn en laat ze zich aanmelden!
 
(*) € 387 korting bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering, € 100 korting PZO, € 25 korting IM-register en € 82,75 korting op Management & Consulting, samen € 594,75
 

Samenwerking met Nive

Er is een andere tijd gekomen met nieuwe opvattingen over
verbinden en samenwerken. Tussen klanten en leveranciers,
tussen zelfstandige professionals onderling en nu dus ook
tussen branche- en beroepsverenigingen.

Nive richt zich als vereniging op managers in het algemeen
en nvim als vereniging specifiek op interim managers.
Beide verenigingen hebben ervoor gekozen intensief te gaan
samenwerken. In de uitwerking hiervan is de koers gericht
op samen opereren, kennis en ervaring inbrengen,
kennis en ervaring overdragen en dat alles vanuit continue 
professionalisering.  Lees verder >>

Klaar voor het Rijnlands model?

Is Nederland nu klaar voor het Rijnlands model? In de Nive / nvim workshop, verzorgd door Wim Hutten, stond het Rijnlands model centraal. Hutten: “Organisatietheorieën zijn reacties op een veranderende omgeving, op het gebied van technologie, cultuur en economie. De omgeving verandert en er broeit iets op de werkvloer, herkennen jullie dat ook?”

Een terugkeer naar meer Rijnlandse organisatieprincipes is volgens Hutten een trend die zich zonder twijfel zal doorzetten. Zeker met het verder ontwikkelen van een kennis- en netwerkeconomie, het automatiseren van veel functies op MBO niveau, zal het succesvol managen van medewerkers op HBO en hoger niveau veel meer door Rijnlandse principes worden gestuurd.

Het Rijnlands Model is het economische systeem zoals dat van...

Lees verder

Twitter

 1. @NVIM beroepsorganisatie interimmanagers na 24 jr opgeheven, 1.1.2015 kenniskring IM @Nivevereniging: verbreden, versterken, vernieuwen!

  9 uur 19 min geleden
 2. @NVIM En wat is de uitkomst van de ledenvergadering? #NVIM

  10 uur 46 min geleden
 3. Vereniging van krachten. Coöperaties bloeien op. Leden dragen bij. Wat bied jij de vereniging? #NVIM of #NCD ? Nieuwe Ballotage nodig?

  10 uur 10 min geleden
 4. @NVIM Interim Directeuren: Jullie zijn welkom binnen NCD. Al 60 jaar jong! Vereniging voor Leadership & Governance. http://t.co/rX5Rr8Fnvn

  10 uur 21 min geleden